Pr. Constantin Dragusin (1931-2014)

Părintele CONSTANTIN DRĂGUŞIN, preot, profesor, dirijor și compozitor s-a născut la data de 24 iulie 1931, în comuna Bascovele, judeţul Argeş, ca al doilea fiu dintre cei cinci copii ai preotului Nicolae Drăguşin şi ai soţiei sale Elena Drăguşin. După absolvirea claselor ciclului primar, la Şcoala din satul Drăgoleşti, a început studiile teologice la Seminarul din Râmnicu - Vâlcea (1942-1946) şi continuând la Curtea de Argeş (1946-1948), apoi, în l948 după desfiinţarea Seminariilor, şi-a terminat studiile pre-universitare la Liceul teoretic din Curtea de Argeş, absolvind liceul în iunie 1950. A continuat studiile universitare în Institutele teologice din Sibiu şi din Bucureşti (1950-1954), desăvârşindu-şi studiile teologice superioare la Cursurile de Doctorat (Magisteriu), tot la Bucureşti (1954-1957), studii încheiate cu "examenul aprofundat de admisibilitate" pentru pregătirea tezei de doctorat.  Între anii 1968-1972 a urmat cursurile de pregătire muzicală superioară, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, secţiile „Profesori de muzică" şi „Dirijori de cor".
Amintim, că în perioada studiilor teologice - Constantin Drăguşin a avut şansa să primească îndrumări teologice de la mari personalităţi ale Teologiei ortodoxe româneşti ale secolului XX, dintre care menţionam: Pr. Prof. Dumitru Stăniloaie (Dogmatică), Pr. Prof. Ioan G. Coman (Patrologie); Pr. Prof. Liviu Stan(Drept canonic), Pr. Prof. Ene Branişte (Liturgică şi Pastorală), Pr. Prof. Petru Rezuş (Teologie fundamentală), Pr. Prof. Vladimir Prelipceanu (Vechiul Testament), Pr. Prof. Dumitru Fecioru (Limba greacă), Diac. Prof. Emilian Vasilescu (Istoria Religiilor), Diac. Prof. Nicolae Balca (Catehetică şi Omiletică), Prof. Justin Moisescu, fostul Patriarh al României 1977-1987 (Noul Testament), Prof. Teodor M. Popescu (Istoria Bisericii Universale), Prof. Nicolae Chiţescu (Dogmatică), Diac. Prof. Orest Bucevschi (Morală), Prof. Nicolae Lungu (Muzică bisericească).
Constantin Drăguşin s-a căsătorit în anul 1962 cu Ana Georgescu, profesoară de matematică şi împreună au doi copii: Cristian, inginer electronist, născut la 2 aprilie 1964 şi Irina, cibernetician, născută la 21 aprilie 1974.
A fost hirotonit preot de către Patriarhul Justinian, în anul 1967. A slujit la biserica "Sf. Ioan Botezătorul" din cartierul Ferentari, din anul 1988 până în anul 1996, când a fost transferat la biserica "Podeanu", biserică frumos împodobită de pe strada Dornei, din Bucureşti, de către preotul paroh Vasile Ailioaiei cu care va avut o frumoasă colaborare liturgică, bucurîndu-se de multa dragoste a enoriașilor păstoriți.
Constantin Drăguşin a avut următoarele funcţii: pedagog şi profesor de muzică la Seminarul Teologic din Bucureşti (1957-1961); asistent la Institutul Teologic din Bucureşti (1961-1968). În acelaşi timp, în anul universitar 1962-1963, Constantin Drăguşin a făcut studii ecumenice la Institutul Ecumenic de la Bossey - Elveţia, ca bursier al Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva - Elveţia, în anul 1968, pentru opt luni de zile, a funcţionat, în calitate de „organizator de concerte", la Filarmonica „George Enescu" din Bucureşti.  După absolvirea Conservatorului (1972), prin repartizare guvernamentală, a obţinut un post de profesor la Liceul de Muzică „George Enescu" din Bucureşti, unde a funcţionat - în calitate de profesor de Studii teoretice şi Dirijor de cor - pană în anul 1984, obţinând în aceasta perioadă toate gradele didactice: definitivat, gradul II şi gradul I. După anul 1984, profesorul Constantin Drăguşin, prin transfer, a obţinut postul de şef de serviciu şi redactor şef - adjunct, la Editura Institutului Biblic Biblic şi de Misiune al Patriarhiei Române, unde a funcţionat până în anul 2004, când a fost pensionat.
Între anii 1959 - 1972 şi 1984 - 2009 a funcţionat ca dirijor al Coralei "Nicolae Lungu" a Patriarhiei Române, formaţie corală de prestigiu cu care a întreprins - mai ales între anii 1986 - 2001, mai multe turnee artistice în ţară şi în străinătate, dintre care amintim următoarele: decembrie 1986 - Palermo (Italia); iunie 1987 - Viena (Austria); martie 1988 - Kuopio (Finlanda); decembrie 1991 - Mulhouse (Franţa); mai 1992 a participat la Festivalul Corurilor Bisericeşti (ortodoxe), de la Hajnowka (Polonia), unde a obţinut premiul I; iunie 1993 - Atena (Grecia); noiembrie - decembrie 1993 Japonia (cu un grup vocal de 12 corişti); aprilie 1994 - Strassbourg şi Paris (Franţa); august 1996 - Goteborg (Suedia) şi Oslo (Norvegia), cu o formaţie corală de 16 corişti; ianuarie 2000 - Torino şi Roma (Italia).
În perioada studiilor la Conservator (1968-1972), Constantin Drăguşin a avut şansa de a urma cursurile marilor maeştri ai învăţămîntului muzical românesc, profesorii: Victor Giuleanu - Teorie și Solfegiu, Mircea Chiriac şi Alexandru Paşcanu - Armonie, Myriam Marbc – Contrapunct, Octavian Lazăr Cosma şi Petre Brâncuşi -Istoria Muzicii Româneşti, Ştefan Niculescu - Forme muzicale, Dumitru D. Botez şi Petre Crăciun: - Ansamblu şi Dirijat coral.
A fost primit - ca membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor - în anul 1993. În anul 1999 a obţinut titlul de "Doctor în teologie", susţinând teza de doctorat intitulată: "Pravila cea Mare -studiu istorico-canonic", lucrare elaborată sub îndrumarea preotului profesor Liviu Stan şi a succesorului său la catedra de Drept Canonic la Institutul Teologic din Bucureşti, preotul profesor Ioan Floca.
"Pentru truda sa de o viaţă întreagă (peste 50 de ani) în slujba Bisericii strămoşeşti" şi în special pentru activitatea sa rodnică la pupitrul Coralei Nicolae Lungu, de care a fost legat sufleteşte, părintelui profesor Constantin Drăguşin i s-a acordat "Crucea patriarhală" - ediţie nouă, în Duminica Floriilor (12 aprilie 2009), în Catedrala Patriarhiei, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, în cadrul slujbei de hirotesie, pentru gradul bisericesc de "iconom stavrofor", i-a adus mulţumiri părintelui Constantin Drăguşin pentru întreaga sa activitate, "încredinţându-l că prin ucenicii săi pe care i-a pregătit, va fi continuată tradiţia corală bisericească, în Catedrala Patriarhiei Române şi astfel, această formaţie corală va constitui, mereu, un etalon în interpretarea Răspunsurilor liturgice, pentru toate corurile din Biserica noastră".
Cea mai importantă şi mai îndrăgită preocupare a compozitorului Pr. Constantin Drăguşin, după aceea de preot slujitor, a fost  studierea şi însuşirea tehnicilor de construcţie a pieselor corale religioase. Pr. Constantin Drăguşin a  considerat Comisia corală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, la care participa permanent, drept un "for" şi un "laborator" al creaţiei corale româneşti contemporane, care îşi desfăşoară activitatea la Muzeul "George Enescu", un  "Templu al muzicii româneşti” şi sediul central al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor Români.